Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool St Paulus

Rooms Katholieke Basisschool St Paulus

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.