Scholenopdekaart

Basisschool Heilig Hart

Basisschool Heilig Hart

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Beste geïnteresseerde 'bezoeker' van bs Heilig hart,

Welkom bij Vensters PO. Hier wordt een genuanceerd beeld gegeven van wie wij zijn, wat wij belangrijk vinden, onze opbrengsten en adviezen m.b.t. het voortgezet onderwijs. Het is een document in ontwikkeling dus er zal met enige regelmaat het e.e.a. aangepast c.q. toegevoegd worden: kortom een levendig document. Wij hopen u hiermee voldoende inzicht te geven in onze organisatie. Hieronder enige belangrijke uitgangspunten/kenmerken van ons onderwijsconcept. Mocht de informatie aanleiding geven tot nadere vragen, laat het ons weten. 

De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u via de website van onze school vinden:

www.bs-sibbe.nl, of rechtstreeks via : https://www.innovo.nl/aanvulling-schoolgids.html.

Veel info in de schoolgids en meer vindt u ook op https://www.scholenopdekaart.nl/Basisscholen/6455/Basisschool-Heilig-Hart

Aanhangsel schoolgids: Info voor ouders op bestuurlijk niveau

Op de site van Innovo vindt u op bestuurlijk niveau info over o.a.

 • informatievoorziening gescheiden ouders,
 • passend onderwijs en privacy documenten
 • verantwoording verplichte onderwijstijd
 • gronden voor vrijstelling van onderwijsactiviteiten,
 • regels voor toelating,
 • bestrijden verzuim en voortijdig schoolverlaten: buitengewoon schoolverlof,
 • schorsing en verwijdering,
 • klachten en klachtenprocedure,
 • vrijwillige ouderbijdrage,
 • sponsoring,
 • schoolverzekering,
 • rookverbod,
 • actief burgerschap en sociale integratie,
 • sociale veiligheid op school,
 • verwijsindex, regionale aanpak kindermishandeling (RAK),
 • buitenschoolse opvang,
 • informatie samenwerkingsverbanden: https://www.innovo.nl/informatie-samenwerkingsverbanden.html

Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met uw school bespreken.

Met vriendelijke groet,

Irene Hermens-Wetzels

directeur

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoolstraat 2
6301AS Valkenburg (Limburg)

Telefoon:
0436013139
Website:
www.bs-sibbe.nl
E-mailadres:
info.heilighart@innovo.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat

Aantal scholen:
44
Aantal leerlingen:
9211
Website:
www.innovo.nl

Samenwerkingsverband

Sg. Passend Onderwijs Maastricht en Heuvelland PO


Foto-impressie