Scholenopdekaart

PCBS Van der Brugghenschool

PCBS Van der Brugghenschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

                                                        'Toekomst voor talent, talent voor de toekomst'

Onze school wil aan kinderen een plek bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden. We werken vanuit een Bijbelse grondslag waarin we zien en ervaren dat iedereen er toe doet en dat ieders  talenten waardevol zijn. (uit het 'Schoolplan 2015-2019') 

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals schooltijden, vakanties en studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Ook kunt u lezen wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

We wensen u veel leesplezier!

mede namens het team,

Else Linde

(Locatieleider)

Download de schoolgids

Contactgegevens

Thorbeckestraat 2
1272HC Huizen

Telefoon:
0355251365
Website:
www.vanderbrugghenschool.nl
E-mailadres:
vanderbrugghen@ichthushuizen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. Protestants Christelijk Basis- onderwijs 'Ichthus'

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1100
Website:
www.ichthushuizen.nl

Samenwerkingsverband

Unita


Foto-impressie