Scholenopdekaart

RK Basisschool de Rietvink

RK Basisschool de Rietvink

Uitleg
Met onderwijstijd bedoelen we de uren in een week die worden verdeeld over de verschillende vakken. Per vak worden de uren aangegeven als percentage van het totaal aantal uren. Die verdeling is ook opgesplitst voor de leerjaren 3 t/m 8.