Scholenopdekaart

Interconfessionele Basisschool WormerWieken

Interconfessionele Basisschool WormerWieken

Uitleg
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderwijs dat wordt ingezet om onderwijsachterstanden van kinderen te voorkomen of te verminderen. Hierdoor hebben ze meer kans in het onderwijs. Vóórschoolse educatie is voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Vróégschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool.