Scholenopdekaart

Basisschool In de Lichtkring

Basisschool In de Lichtkring

Uitleg
De personeelskenmerken gaan niet alleen over alle medewerkers van deze school. Ze gaan over alle medewerkers van de instelling waar de school onder valt. Dus over het onderwijzend personeel, het ondersteunend personeel en het management. De gegevens worden daarnaast vergeleken met de gegevens van andere instellingen die ongeveer even groot zijn. Fte staat voor fulltime medewerker.