Scholenopdekaart

Nutsbasisschool Teteringen

Nutsbasisschool Teteringen

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Algemeen bijzonder

Nutsbasisschool (Nbs) Teteringen kent drie periodes: onderbouw (groep 1 t/m 4), middenbouw (groep 5,6) en de bovenbouw (groep 7,8). In elke periode is de onderwijsinhoud gekoppeld aan de leeftijd van de kinderen en wordt de basis gelegd voor de volgende fase. Maar in welke groep uw kind ook zit, altijd werken we aan vier ontwikkelingsgebieden: kennis, sociaal-emotionele ontwikkeling, kunstzinnige/culturele en lichamelijke vorming. Wij werken met coöperatieve leerstrategieën, om een structurele manier van en met elkaar te leren. Nbs Teteringen heeft een continurooster waarbij er, samen met de leerkrachten, gegeten wordt in groepsoverstijgende, maandelijks wisselende groepjes. Klik hier voor schoolvideo

Wij zijn een Biologie Plusschool, werkend aan duurzaamheid. We werken vanuit thema's en koppelen hierbij vakgebieden aan elkaar, om zo fundamenteel en betekenisvol leren gestalte te geven.

De driehoek ouders, leerkracht en kind staat centraal, waarbij eigenaarschap terug te vinden is in het portfolio.

Vanaf schooljaar 2018-2019 start er een Peutertuin op onze school. De peuters van de Peutertuin hebben nauw contact met de kinderen van onze school, net als de collega's onderling.

Contactgegevens

Breeschot 18
4847EW Teteringen

Telefoon:
0765428294
Website:
www.nbsteteringen.nl
E-mailadres:
info@nbsteteringen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Nutsscholen Breda

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1842
Website:
www.nutsscholenbreda.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie