Scholenopdekaart

Fortgensschool

Fortgensschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het Schoolvenster van de Fortgensschool.

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor de ouders. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind zo'n 8000 uren toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een mensenleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Deze website is bedoeld voor ouders die nu kinderen op onze school hebben en voor ouders van toekomstige kinderen. De Fortgensschool is een school:waar respect, openheid en vertrouwen kernwoorden zijn in de samenwerking met ouders en verzorgers;waar leerkrachten zorgzaam, actief en gedreven betrokken zijn bij het proces van lesgeven en leren; waar het onderwijs binnen een klassikale organisatie effectief, doelgericht, interactief en gedifferentieerd wordt aangeboden die sfeer en rust uitstraalt, maar toch bruist van activiteiten en waar leren centraal staat.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig wordt een toelichting bij de cijfers en feiten gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor meer informatie kijk op onze website: www.fortgens.pcsv.nl

Download de schoolgids

Contactgegevens

van Beethovenlaan 10 a
2253BE Voorschoten

Telefoon:
0715612995
Website:
www.fortgens.pcsv.nl
E-mailadres:
fortgensschool@fortgens.pcsv.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Interim directeur

Gejo Griffioen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Protestants-Christelijke Schoolvereniging Voorschoten

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
859
Website:
www.pcsv.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden


Foto-impressie