Scholenopdekaart

IKC De Achtsprong

IKC De Achtsprong

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Achtsprong is een katholieke school, die als Integraal Kindcentrum (IKC) samenwerkt met de Drie Ballonnen. De school is gelegen in de Zoetermeerse wijk Palenstein. De school draagt als IKC zorg voor een doorlopende ontwikkeling van kinderen. Dat begint al voordat uw kind start bij ons op school in onze kinderopvang de Drie Ballonnen, en loopt door tot de overdracht aan het voortgezet onderwijs.

We werken met het leerstof-jaarklassensyteem, uitgaande van een groepsgewijze instructie en groepsgewijze of individuele verwerking naar gelang het werk- en denkniveau van de kinderen, met differentiatie en individualisatie waar dat gewenst en mogelijk is. Rust en regelmaat is voor ons belangrijk om de kinderen een stabiele en veilige leeromgeving te bieden.

Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij voor ons:

  • We zijn een school waar Gezond leven belangrijk gevonden wordt. (Gezond gedrag en Gezond eten en drinken, Gezond bewegen)
  • We werken samen op basis van wederzijds Respect.
  • We willen goede resultaten halen:  we zijn Opbrengst gericht. (van rekenen tot tekenen)
  • We maken gebruik van digitale leermiddelen: E-learning is onderdeel van onze organisatie in de klas.
  • We willen Inspirerend zijn voor onze omgeving. (zonder relatie geen prestatie)

Kortom:  we werken op basis van GROEI

Wij houden leerresultaten bij en stemmen het onderwijs af op de behoeftes van kinderen. Wij werken met de digitale leeromgeving SNAPPET. Dit geeft ons de mogelijkheid om zo veel mogelijk gepersonaliseerd met uw kind te werken. Digitale en papieren leermiddelen worden gezamenlijk gebruikt. Wij leggen de lat voor ieder kind hoog, omdat wij eruit willen halen wat erin zit. Op deze manier geven wij invulling aan een kindgerichte school. Een veilige basis, een prettige sfeer en een goede structuur op school zijn voorwaarden voor onze kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Op een positieve wijze worden kinderen uitgedaagd om zichzelf te zijn en een ander met respect te benaderen. Samen werken en samen leren zijn daarbij van meerwaarde. De leerkrachten bieden onze leerlingen rust en regelmaat, een duidelijke structuur en een zeer uitdagende leeromgeving.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Rakkersveld 257
2722BN Zoetermeer

Telefoon:
0793313129
Website:
www.achtsprong.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@achtsprong.unicoz.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jolein Mark

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer