Scholenopdekaart

De Jacobsvlinder

De Jacobsvlinder

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs; het gaat ons niet alleen om een goede kennisoverdracht, maar ook om vorming tot goede mensen. Wij werken aan de maximale ontwikkeling van het kind. Wij willen ons niet laten verleiden tot de waan van de dag maar willen vasthouden aan onze gestelde doelen.

Wij werken sinds een aantal jaar met het opbrengstgericht werken. Het heeft ons een andere manier van denken en een andere manier van kijken gebracht.

We verdiepen ons de komende jaren op het data gestuurd en opbrengstgericht werken. Ons doel is het verhogen van onze onderwijskwaliteit; het verbeteren van de leerlingenresultaten, specifiek die van taal, rekenen en (begrijpend) lezen. Dit zijn de zogenaamde “harde” opbrengsten. Hierbij zoeken we naar een balans om kinderen evenwichtig te helpen vormen, dus ook op sociaal en cultureel gebied. We kiezen daarbij regelmatig voor creatieve werkvormen. Deze “zachte “opbrengsten zijn minder goed meetbaar, maar zeker zo belangrijk. Een gezonde samenleving en economie kunnen immers niet functioneren zonder kunst en cultuur. Een half uurtje samen zingen zorgt voor energie om nog beter te werken of te leren. Het ervaren van voldoening en daardoor meer persoonlijke kracht zijn belangrijke ervaringen voor onze kinderen die inspirerend zijn voor het dagelijkse leren.  

Wij leggen het accent op het leren en willen onze onderwijsleertijd effectief inzetten. Daarbij vinden wij dat niet alles wat telt, geteld kan worden. En niet alles wat geteld kan worden, telt. Wij willen leerlingen én leerkrachten de kans bieden meer te leren, zodat het onderwijs verbetert en daardoor de opbrengsten hoger worden. Wij bezien alle ontwikkelingen en initiatieven van de school vanuit de vraag wat de impact ervan is op het leren van de kinderen. We zijn een school die kinderen optimaal wil laten ontwikkelen en kinderen daar brengen waar zij gezien hun talenten recht op hebben!  

BASISSCHOOL DE JACOBSVLINDER – EEN VLINDER VLIEGT UIT  

Vanuit onze missie en visie zijn de speerpunten voor onze school:

·        Engels en internationalisering voor alle leerlingen

·        Aandacht voor talentontwikkeling: wetenschap en techniek, cultuur met kwaliteit, een plusklas en een taalklas

·        Handel en een tweede vreemde taal (ondernemend leren)

·        Samenwerking tussen peuteronderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Leren van 2 tot 18 jaar

·        Samenwerking met ouders/ouder betrokkenheid

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoutenhoek 160
2722EK Zoetermeer

Telefoon:
0793311167
Website:
www.dejacobsvlinder.unicoz.nl
E-mailadres:
directie@dejacobsvlinder.unicoz.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8884
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer