Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek

Rooms Katholieke Basisschool de Elzenhoek

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.