Scholenopdekaart

Kindcentrum De Spelevaert

Kindcentrum De Spelevaert

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

De Spelevaert is een katholieke basisschool. De naam ‘Spelevaert’ geeft al de manier weer, waarop wij met de kinderen willen werken en hoe wij de werld tegemoet treden:  De Spelevaert...........................Voortvarend! Dat is tevens ons motto.

De Spelevaert is een katholieke school. Wij werken vanuit een katholieke levensvisie. Naast diverse uitingen willen wij, dat dit zich vooral vertaalt in de sfeer op school. Een sfeer waarin een kind zich thuis voelt, zich geborgen voelt en de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn. Dit betekent dat het sociale element een belangrijke plaats inneemt. De belangrijkste boodschap die wij vanuit onze levensbeschouwelijke visie meekrijgen, is de manier waarop wij met elkaar om gaan. Een centraal thema op de Spelevaert is “respect”. Daar bedoelen we mee respect hebben voor elkaar als persoon én respect hebben voor elkaars achtergrond. Wij denken dit alles het beste te kunnen doen door vanuit de groep te werken, met daarbij zoveel mogelijk aandacht voor de individuele verschillen. Dit komt tot uiting in ons Handelings- en OpbengstGericht Werken.
Wij vinden het belangrijk dat de ouders een open sfeer ervaren en tevens dat hun inbreng gewaardeerd wordt. Een goede communicatie vinden we zeer belangrijk. We zijn er tenslotte samen voor het kind.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Irisvaart 2 -4
2724TT Zoetermeer

Telefoon:
0793318004
Website:
www.spelevaert.unicoz.nl
E-mailadres:
spelevaert@spelevaert.unicoz.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Irma lensen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Unicoz onderwijsgroep

Aantal scholen:
27
Aantal leerlingen:
8805
Website:
www.unicoz.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 28-17 Zoetermeer


Foto-impressie