Scholenopdekaart

Brede dorpsschool de Achthoek

Brede dorpsschool de Achthoek

Uitleg
Scholen werken met een plan om de kwaliteit van hun onderwijs te verhogen. Het plan helpt hen om de gestelde doelen te bereiken. Ze willen onderwijs bieden waarmee de ouders, de leerlingen, het bestuur, het team en de overheid allemaal tevreden zijn.