Scholenopdekaart

Brede dorpsschool de Achthoek

Brede dorpsschool de Achthoek

Uitleg
Schoolklimaat omschrijft de ‘sfeer’ op school. Veiligheid heeft te maken met de mate waarin leerlingen zich veilig voelen op school. Scholen schrijven plannen om het schoolklimaat en de veiligheid op school goed te houden en te verbeteren. Ook stellen vaak ze een anti-pestprotocol op.