Scholenopdekaart

De Vuurvlinder

De Vuurvlinder

Uitleg

De gemiddelde score van de school op de eindtoets vergeleken met de ondergrens van de Inspectie van het Onderwijs.

Ondergrens van de inspectie
De inspectie vergelijkt de score van de school met de score van andere scholen die ongeveer hetzelfde aantal leerlingen hebben. Wanneer de gemiddelde schoolscore van de school op of boven de ondergrens ligt, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende. De ondergrens van de inspectie verschilt per school als het percentage gewogen leerlingen verschilt.

Gewogen leerlingen
Een gewogen leerling is een leerling die meer aandacht nodig heeft. Voor deze leerlingen ontvangt de school meer ondersteuning. Het leerlinggewicht wordt gegeven op basis van het opleidingsniveau van de ouders. Heeft een school meer gewogen leerlingen, dan stelt de inspectie de ondergrens van deze school lager in.

Leerling met een aangepast eindniveau
Een leerling heeft een aangepast eindniveau wanneer hij of zij maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behaalt voor taal én rekenen en/of een IQ onder de 80 heeft. De inspectie neemt leerlingen met een aangepast eindniveau niet mee in de berekening van de gemiddelde schoolscore.

Let op: voor 2019-2020 zijn er geen resultaten op de eindtoets beschikbaar. Er is dat schooljaar vanwege het coronavirus geen eindtoets afgenomen in groep 8.