Scholenopdekaart

Groen van Prinstererschool

Groen van Prinstererschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Beste ouder(s), verzorger(s) en / of geïnteresseerde,

Uw kind zit al bij ons op school of wellicht bent u nog op zoek naar een geschikte school voor uw kind. Misschien kent u de Groen van Prinstererschool al of misschien helemaal niet. In al deze gevallen streven we ernaar om u door middel van dit venster op de website van 'scholenopdekaart.nl' een eerlijk en realistisch beeld te schetsen over wie wij zijn, waar we voor staan en hoe we werken binnen onze school.

We beseffen goed dat met de keuze voor onze basisschool u uw kind(eren) vijf dagen per week aan ons toevertrouwt. Vijf dagen per week mogen wij uw kind begeleiden in zijn of haar sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en voorbereiden op de volgende belangrijke stap in de ontwikkeling. Wij voelen en beleven die verantwoordelijkheid elke dag. Wij willen deze verantwoordelijke taak ook graag samen met u als ouder(s) vormgeven. Vanuit onze christelijke identiteit bieden we onderwijs waarin de Bijbelse waarden dagelijks vorm krijgen en zichtbaar zijn. Dat is meer dan alleen een tekst in de schoolgids en een identiteitsbelofte, hoe waardevol ook. Dat is iets wat we, door Zijn genade, dagelijks in de praktijk hopen te brengen.

De Groen van Prinstererschool mag zich een school weten met een stevig (F)fundament.   

Namens het team van de Groen van Prinstererschool, 

Met een hartelijke groet, 

Jan-Willem van der Vijver

Directeur 

Contactgegevens

Piet Heinlaan 3
2224SZ Katwijk

Telefoon:
0714016917
Website:
www.groenvanprinstererkatwijk.nl
E-mailadres:
info.groenvanprinstererschool@prohles.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Jan-Willem van der Vijver

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Prohles

Aantal scholen:
14
Aantal leerlingen:
3446
Website:
www.prohles.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek


Foto-impressie