Scholenopdekaart

CBS De Bron Harderwijk (23CH)

CBS De Bron Harderwijk (23CH)

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Van harte welkom op de site van ScholenopdeKaart / CBS De Bron Harderwijk.

Onze school is een Christelijke school voor primair onderwijs en maakt deel uit van de Stichting VCO Harderwijk-Hierden. Als school willen we daadwerkelijk invulling geven aan het onderwijzen én leerlingen uitrusten met bagage voor hun verdere leven. Die bagage bestaat niet alleen uit kennis. Normen en waarden zoals die ons in de bijbel geleerd worden, vormen een leidraad door ons onderwijs. Kinderen mogen leren dat ze uniek zijn en dat ze mogen zijn wie ze zijn. We willen een school zijn waar kinderen in een warme, veilige sfeer mogen groeien in hun persoonlijke ontwikkeling en waar ze een houding mogen ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag. De pijlers van onze vereniging; Identiteit, vertrouwen en kwaliteit komen tot uiting op CBS de Bron. Een school waar kinderen en leerkrachten respect en waardering hebben voor elkaar en voor hun omgeving. Het leren op onze school is een wordingsproces, een proces waarbij het leren niet een doel op zich is, maar een groeiproces naar autonomie (Ons schoolconcept BAS (Bouwen Aan een Adaptieve School). Op deze site van ScholenopdeKaart kunt u nader kennismaken met onze school, het aantal leerlingen vinden, het profiel van de school inzien, de onderwijs tijden, het school ondersteuningsprofiel en nog veel meer..........                                                                                                                 Lees verder op onze schoolpagina.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Frankenskamp 4
3848DE Harderwijk

Telefoon:
0341426704
Website:
www.debronharderwijk.nl
E-mailadres:
infobron@stichtingvco.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. voor Christelijk Onderw. Harderwijk-Hierden

Aantal scholen:
11
Aantal leerlingen:
2810
Website:
www.stichtingvco.nl

Samenwerkingsverband

SWV 25-09 PO


Foto-impressie