Scholenopdekaart

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Openbare Basisschool de Dolfijn (wijk Kort Ambacht)

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Wat leuk dat u ons SchoolVenster bezoekt!

De Dolfijn is de innovatieve school die deel uit maakt van het Integraal Kind Centrum "Hart van Meerdervoort". De afgelopen 4 jaar is onze school hard gegroeid. De Dolfijn heeft sinds mei 2016 deze nieuwe locatie in de wijk Kort-Ambacht. Het is een school met een grote diversiteit. Deze diversiteit uit zich in: talent, niveau, nationaliteit, godsdienst en cultuur. Wij maken gebruik van deze diversiteit bij de inrichting van ons onderwijs. Sinds 1 september 2019 is de Dolfijn een gecertificeerde Microsoft Showcase School.

  • Wij gaan uit van de onderwijsbehoefte van kinderen en waarderen en ontwikkelen het talent van ieder kind
  • Wij maken deel uit van de Brede School in Kort Ambacht.
  • Wij leren kinderen "21st century skills" zoals onderzoekend leren, samenwerking, presenteren enz.
  • ICT wordt optimaal ingezet om de opbrengsten van kinderen te verhogen en ze voor te bereiden op de toekomst; Koken is ook geïntegreerd in het lesprogramma; starten met een digitale talentenmap)
  • Vanaf groep 5 geven wij Engelse les, zodat kinderen met voldoende Engelse kennis en vaardigheden de school verlaten na groep 8
  • Wij betrekken ouders waar mogelijk bij het onderwijsleerproces (ouderbetrokkenheid) en hanteren als communicatie platform "Parro".

Mocht u vragen hebben of gewoon nieuwsgierig zijn naar onze school, dan kunt u altijd even langs komen of bellen.(078-6128951 of 0623257148)

Download de schoolgids

Contactgegevens

Perkstraat 55
3333VE Zwijndrecht

Telefoon:
07861289851
Website:
www.obsdedolfijn.nl
E-mailadres:
mike.mastwijk@ozhw.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
9089
Website:
www.ozhw.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden


Foto-impressie