Scholenopdekaart

obs Akkrum

obs Akkrum

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Welkom bij obs Akkrum

Scholen op de kaart biedt u informatie over obs Akkrum en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren). obs Akkrum valt onder onderwijsnetwerk De Basis (www.debasisheerenveen.nl), het overkoepelend bestuur van zeventien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen.

Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 2560 kinderen bezoeken de scholen van De Basis en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 250 medewerkers. Onderwijsnetwerk De Basis werkt sinds 2016 samen met Onderwijsgroep Primus onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl.

obs Akkrum is een openbare school, wat betekent dat ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele, religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op deze manier willen wij een brede basis leggen voor de toekomstige rol van de kinderen in onze samenleving.

obs Akkrum is gevestigd in een modern en markant pand aan De Stringen. De school telt elf groepen en wordt bezocht door circa 300 leerlingen. De school werkt met moderne methoden en besteedt naast de cognitieve ontwikkeling veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Download de schoolgids

Contactgegevens

De Stringen 1
8491HA Akkrum

Telefoon:
0566651687
Website:
www.obsakkrum.nl
E-mailadres:
obsakkrum@debasis.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2526
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie