Scholenopdekaart

De Boarne

De Boarne

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

In dit SchoolVenster vindt u informatie over IBS de Boarne in Aldeboarn.

Deze informatie komt van DUO, de Inspectie en van de school zelf.

De Boarne begint dit jaar met 95 leerlingen. Onze school heeft 5 (combinatie)klassen. Wij proberen groepen niet te splitsen, maar soms is het een organisatorische noodzaak. Zo is dit schooljaar groep 4 gesplitst in de combinatie 3 / 4 en 4/ 5. Alleen groep 6 is geen combinatiegroep.

Wij zijn ervan overtuigd dat we een leuke school zijn en dat de onderwijskwaliteit en het onderwijsklimaat goed is. Natuurlijk gaat er weleens wat mis en kunnen dingen beter. Van fouten moet je leren en voor leren staan wij graag open! Dat kan alleen wanneer we samenwerken met ouders. Niet tegen elkaar maar met elkaar. Samen zorgen voor een steeds beter wordende school in het belang van uw kind. De basis van samenwerken is onderling vertrouwen. Laten we zorgen dat we samen trots kunnen zijn op onze school!

Uitgebreide informatie over onze school kunnen jullie terugvinden op scholenopdekaart.n

Download de schoolgids

Contactgegevens

Tsjerkebuorren 10
8495KH Aldeboarn

Telefoon:
0566631285
Website:
www.deboarne.nl
E-mailadres:
deboarne@debasis.frl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Tineke de Jong

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2451
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie