Scholenopdekaart

Openbare Basisschool de Wending

Openbare Basisschool de Wending

Uitleg
Kinderen leren en ontwikkelen op school ook sociale vaardigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. De leerresultaten van leerlingen op het gebied van sociale vaardigheden noemen we sociale opbrengsten.