Scholenopdekaart

Shri Ganesha School

Shri Ganesha School

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Denominatie: Hindoeïstisch

De ShriGaneshaschool is een reguliere basisschool gebaseerd op de Hindoefilosofie en is opgericht in augustus 2008. Dat wil zeggen dat onze kinderen leerstof krijgen aangeboden zoals het omschreven is in de wettelijk vastgestelde doelen. We besteden ook veel aandacht aan de uitgangspunten van het Hindoeïsme en passen we toe in het lesprogramma en in ons eigen handelen.De Shri Ganeshaschool maakt deel uit van Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (afgekort: SHON).

Contactgegevens

Regentesseweg 1
1312AA Almere

Telefoon:
0365232514
Website:
www.shriganesha.nl
E-mailadres:
info@shriganesha.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Shakoentela Soedamah

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Hindoe Onderwijs Nederland

Aantal scholen:
5
Aantal leerlingen:
1146
Website:
www.shon.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Leerlingzorg Primair Onderwijs Almere