Scholenopdekaart

De Bonkelaar

De Bonkelaar

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Overige

Onze missie & visie

De Bonkelaar is een relatief kleine school in de Molenwijk in Amsterdam Noord. De afgelopen jaren heeft de Bonkelaar een transformatie ondergaan. De leerresultaten van de kinderen zijn uitstekend en de uitstroom is bovengemiddeld. Het gebouw van de Bonkelaar is intern volledig gerenoveerd. Zo heeft de school onder andere een nieuwe kleurstelling, een groot podium in de centrale zaal en een volledig nieuwe speelzaal . Binnen deze “Vreedzame school” wordt gewerkt vanuit duidelijke schoolafspraken en doorgaande lijnen, zoals vastgelegd in ons handboek “Zo doen wij dat hier”.

Binnen de lessen wordt gewerkt vanuit drie niveaus. Hierdoor kunnen kinderen die de stof goed begrijpen snel aan de slag, kunnen andere kinderen een langere instructie krijgen en blijft er tijdens het zelfstandig werken tijd over om een paar kinderen op hun eigen niveau verder te helpen.

Het VVE-programma “Startblokken” van De Bonkelaar werkt vanuit betekenisvolle situaties. Dit betekent dat de kinderen vanuit “het herkenbare” nieuwe dingen leren. Zoals bijvoorbeeld een thema tandarts. Hoe maak je een afspraak, welke begrippen horen erbij, maak een plattegrond van de praktijk, enzovoort.

Op De Bonkelaar laten we de kinderen profiteren van de mogelijkheden die er zijn. Kinderen die hun specifieke talenten willen ontwikkelen kunnen terecht binnen de verlengde schooldag. In de hele school zetten we actief in op ICT-vaardigheden. We willen dat alle kinderen van school gaan met goede ICT-vaardigheden. 

Binnen het onderwijs creëren we niet alleen aandacht voor kinderen met extra instructiebehoefte, maar ook voor kinderen die een stap verder zijn. De school heeft een plusgroep voor de “meerbegaafde” kinderen. Binnen de plusgroep wordt o.a. gewerkt aan projecten, Spaans, Chinees, rekentijger en vooruitwerklab.

De Bonkelaar heeft twee AMOS UnIQ klassen. Dit zijn klassen voor hoogbegaafde kindereeen 5/6 en 7/8 combinatie. Meer informatie kunt u vinden op www.debonkelaar.nl of op de www.amosonderwijs.nl/amosuniq.

De Bonkelaar is een school met een stevige leerbasis, oog voor talent en kansen voor iedereen.

De Bonkelaar laat de wind niet door de hekken waaien.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Molenwijk 3
1035EE Amsterdam

Telefoon:
0206311945
Website:
www.debonkelaar.nl
E-mailadres:
info.debonkelaar@amosonderwijs.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
29
Aantal leerlingen:
7428
Website:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen


Foto-impressie