Scholenopdekaart

IKC De Akker

IKC De Akker

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

IKC De Akker

Samen in beweging ter voorbereiding op de toekomst.

Vanuit het motto spelen, bewegen en leren met plezier binnen een groene speelomgeving, geven we vorm aan de dag. Op deze manier kunnen kinderen onderwijs, opvang, sport en cultuur geïntegreerd aangeboden krijgen. Binnen ons IKC nemen wij de tijd en ruimte voor de sociaal- en emotionele ontwikkeling van kinderen. De methodiek BeweegWijs en de filosofie van de Vreedzame school hebben hier beiden een belangrijke rol in. De beleving en ontwikkeling van de leerlingen staan centraal. Op IKC De Akker streven we naar een goede kwaliteit van de instrumentele vaardigheden; taal, lezen en rekenen. We dagen kinderen uit, hun talenten en creativiteit te ontwikkelen. 

Trots zijn wij op ons IKC

Een Integraal Kindcentrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één team en één plan. Bij IKC de Akker worden peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een integraal kindcentrum biedt onderwijs en kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook zorg die afhankelijk is van de behoeftes van de uw kind. Bij IKC De Akker werken wij samen met logopedisten, sociale vaardigheidstrainers en fysiotherapeuten. Kinderen kunnen zo binnen en buiten schooltijd zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen. IKC De Akker biedt aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van zowel kinderopvang en onderwijs hiervan gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen. IKC de Akker ondersteunt de behoeftes van uw kind en het gezin hierdoor optimaal. Het grote voordeel van één integraal kindcentrum is dat uw kind de gehele dag wordt opgevangen door een vast team van medewerkers op één locatie. Voor kinderen betekent dit dat het aanbod geheel wordt afgestemd op de behoeftes van uw kind. IKC De Akker biedt maatwerk in leerstof, leertijd en leerstijl, zodat er alle ruimte is om je ontwikkeling verder door te laten "bewegen".

Hartelijke groet, 

Team IKC De Akker

Contactgegevens

P.C. Hooftlaan 200/202
7552HE Hengelo

Telefoon:
074 2421609
Website:
www.akkerhengelo.nl
E-mailadres:
info@akkerhengelo.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Marjan Wolf

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Dr. Schaepmanstichting

Aantal scholen:
16
Aantal leerlingen:
4126
Website:
www.drschaepmanstichting.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband 23-02


Foto-impressie