Scholenopdekaart

Archipelschool De Lichtboei

Archipelschool De Lichtboei

Uitleg

Het aantal leerlingen op de school:

  • in vergelijking met het gemiddelde op scholen in Nederland
  • verdeeld naar leeftijd
  • de ontwikkeling op deze school in de afgelopen vijf jaar