Scholenopdekaart

Archipelschool De Leeuwenburch

Archipelschool De Leeuwenburch

Uitleg
De school geeft hier informatie over bijvoorbeeld de betrokkenheid van ouders, de deelname van ouders aan activiteiten en de financiële bijdrage van ouders.