Scholenopdekaart

Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Archipelschool Tweemaster-Kameleon

Uitleg
Scholen moeten de tevredenheid van de leerlingen onderzoeken. Hiervoor kunnen ze de vragenlijst van Scholen op de kaart gebruiken, een vragenlijst van een onderzoeksbureau, of een eigen vragenlijst.