Scholenopdekaart

Samenwerkingsschool De Lonneboot

Samenwerkingsschool De Lonneboot

Uitleg
Overstappers zijn leerlingen die tussentijds van school wisselen. Ze zijn niet in groep 1 van de school gestart of ze hebben de school eerder dan einde groep 8 verlaten.