Scholenopdekaart

Archipelschool De Golfslag

Archipelschool De Golfslag

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Archipelschool De Golfslag is een sfeervolle basisschool met ongeveer 130 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over zes (combinatie)groepen. Wij werken met moderne lesmethodes en maken hierbij veel gebruik van de digitale mogelijkheden die deze methoden bieden.

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met plezier naar school komen. De sfeer kenmerkt zich door vertrouwen, inzet en acceptatie van het unieke in iedereen. Als team zetten we ons in om een sfeer te scheppen waarbij kinderen, leerkrachten en ouder(s) / verzorger(s) zich thuis voelen. We scheppen situaties en hanteren didactische werkvormen waarin samenwerking wordt gestimuleerd.

De kernwaarden van Archipel Scholen zijn: kindgerichtheid, toekomstgerichtheid, resultaatgerichtheid, maatschappijgerichtheid en samenwerkingsgerichtheid. Onze school stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het groeiproces van kinderen. Dit doen we door ze een vorming te bieden, die erop gericht is in de maatschappij zelfstandig te kunnen functioneren.

Archipelschool De Golfslag is gehuisvest in de nieuwbouw van de brede school Domburg met ook voorzieningen voor de peutergroep, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Archipelschool De Golfslag is gebouwd volgens de principes van Passief Bouwen en voldoet tevens aan het Frisse Scholen label van de Nederlandse overheid.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Juffrouw van de Putteplein 3
4357EN Domburg

Telefoon:
0118-581964
Website:
www.obsdegolfslag.nl
E-mailadres:
golfslag@archipelscholen.nl

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Judith de Jonge

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Archipel Scholen

Aantal scholen:
18
Aantal leerlingen:
2567
Website:
www.archipelscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie