Scholenopdekaart

Gereformeerde Basisschool de Springplank

Gereformeerde Basisschool de Springplank

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Dalton
Denominatie: Gereformeerd vrijgemaakt

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Gereformeerde Basisschool de Springplank. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Oldenoert 55
9351KV Leek

Telefoon:
0594512720
Website:
www.gbsdespringplank.nl
E-mailadres:
springplank@noorderbasis.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Ver. voor Geref. Prim. Onderw. NoorderBasis

Aantal scholen:
33
Aantal leerlingen:
4023
Website:
www.noorderbasis.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband PO 20-01


Foto-impressie