Scholenopdekaart

Basisschool de Klankhof

Basisschool de Klankhof

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op de pagina basisscholen ’t Kofschip en De Klankhof

Verspreid over de gemeente Etten-Leur hebben wij drie scholen, De Klankhof, 't Kofschip en de Vincent van Goghschool samen vormen we cluster Etten-Leur van PCPO Midden Brabant. De Klankhof en 't Kofschip vormen samen 1 school met twee locaties. De Klankhof en ’t Kofschip zijn open, creatieve, veilige, sociale en culturele scholen. Wij willen dat kinderen met plezier naar onze school gaan. Voor ons is elk kind uniek. Ieder kind heeft zijn talenten en die moeten tot uiting kunnen komen. Niet alleen prestaties in de cognitieve vakken worden beloond en gestimuleerd, ook het mooi kunnen tekenen, goed kunnen dansen, goed kunnen luisteren of goed kunnen vertellen worden gewaardeerd en gestimuleerd. Naast het harde werken wordt er ook tijd gemaakt om met elkaar te vieren, te spelen en te lachen. Ons onderwijs staat niet stil. We zijn steeds in ontwikkeling, op zoek naar hoe het nòg beter kan.In ons streven naar goed onderwijs houden we rekening met de eisen die zijn gesteld in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Daarnaast zijn er ook kerndoelen vastgesteld door de overheid.

De scholen Klankhof en Kofschip zijn formeel 1 school, maar zijn verschillend in grootte, aanpak en uitvoering van het onderwijs. Wilt u meer weten over de individuele scholen, kijk dan op de websites van de scholen.

Onze ambities voor de komende periode:

We stellen hoge, reële eisen en doelen aan alle kinderen We differentiëren daarbij zodanig dat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen . We leren ze een zelfstandige werk- en leerhouding en het dragen van verantwoordelijkheid voor hun eigen resultaten. We steken in op het samen (leren) leren, coöperatief, rekening houdend met de verschillende manieren waarop kinderen leren. De resultaten van toetsen die gedurende het jaar worden afgenomen, verschaffen ons informatie over de voortgang van de leerlingen in de groep en het niveau van ons onderwijs op school. De resultaten worden door middel van groepsplannen omgezet in een beredeneerd onderwijsaanbod voor de komende periode, rekening houdend met onderwijsbehoeften, belemmerende en compenserende factoren. Het werken met nieuwe methoden die aansluiten bij de eisen van deze tijd, is daarbij onmisbaar. Bij het kiezen van methodes en leerstofinhoud gaan we na of die aan de eisen van WPO voldoen. De mogelijkheden die ICT ons biedt, worden daarbij maximaal benut. De leerkrachten zijn op de hoogte van onderwijsvernieuwingen en worden regelmatig bijgeschoold. Mocht u nader kennis willen maken komt u dan ook eens langs op onze websites of locaties.

de Klankhof

't Kofschip

Contactgegevens

Hobodreef 3
4876XB Etten-Leur

Telefoon:
076-50 34 880
Website:
www.klankhof-ettenleur.nl
E-mailadres:
deklankhof@pcpomiddenbrabant.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

PCPO Midden Brabant

Aantal scholen:
3
Aantal leerlingen:
331
Website:
www.pcpomiddenbrabant.nl

Samenwerkingsverband

SWV PO 30-03 Optimale Onderwijs Kans


Foto-impressie