Scholenopdekaart

OBS De Klinker, school voor vernieuwend onderwijs

OBS De Klinker, school voor vernieuwend onderwijs

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

De Klinker is een openbare basisschool met ongeveer 370 leerlingen. Sinds 2014 zijn wij gevestigd in een kleurrijk, nieuw gebouw, waar kinderen echt de ruimte hebben. Er zijn 15 leslokalen, 1 speellokaal en een aantal ruimten voor extra activiteiten. Natuurlijk ontbreekt ook het schoolplein niet, met speelmogelijkheden voor iedere leeftijd. De school is gelegen in Poortwijk 3 en is goed bereikbaar. 

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van obs De Klinker. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Contactgegevens

Polderlaan 9
3261ZA Oud-Beijerland

Telefoon:
0186626477
Website:
www.obs-deklinker.nl
E-mailadres:
info@obs-deklinker.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

ACIS Stg. voor Openb. Primair Onderwijs Hoeksche Waard

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
3129
Website:
www.acishw.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Hoeksche Waard


Foto-impressie