Scholenopdekaart

De Kleine Prins

De Kleine Prins

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Onderwijsconcept: Jenaplan
Denominatie: Rooms-katholiek

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van De Kleine Prins. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Balgzand 4
6718MJ Ede

Telefoon:
0318548137
Website:
www.kleineprins-skovv.nl
E-mailadres:
directie.kp@skovv.nl

Schooldirectie en -bestuur

Locatieleider

Renate Vlaanderen

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei

Aantal scholen:
12
Aantal leerlingen:
2531
Website:
www.skovv.nl

Samenwerkingsverband

Vereniging van samenwerkingsverband Passend onderwijs Rijn & Gelderse Vallei PO