Scholenopdekaart

Openbare Basisschool 't Pierement

Openbare Basisschool 't Pierement

Uitleg
Scholen moeten de tevredenheid van de leerlingen onderzoeken. Hiervoor kunnen ze de vragenlijst van Scholen op de kaart gebruiken, een vragenlijst van een onderzoeksbureau, of een eigen vragenlijst.