Scholenopdekaart

CBS de Wegwijzer

CBS de Wegwijzer

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.