Scholenopdekaart

Basischool Prinses Ireneschool

Basischool Prinses Ireneschool

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Protestants-christelijk

Welkom op het schoolvenster van de Prinses Ireneschool te Goes.

In dit venster willen we u meer informatie geven over onze school zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers.

De Prinses Ireneschool maakt deel uit van Albero scholen.  Albero is de Stichting voor christelijk en openbaar basisonderwijs op Zuid-Beveland. Onze school is een eigentijdse, open christelijke school waar ieder kind telt. We willen graag ons steentje bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige, kritische en creatieve volwassenen. De kinderen worden uitgedaagd door een aantrekkelijk aanbod van leeractiviteiten waarbij kinderen zowel individueel als in groepjes werken. We werken vanuit 4 kernwaarden: veiligheid, bloei, creativiteit en plezier.

Daarbij houden we rekening met de basisbehoeften van kinderen:

- kinderen moeten ervaren dat ze erbij horen (relatie)

- kinderen leren dat ze in staat zijn opdrachten op te lossen en taken uit te voeren (competentie)

- Kinderen krijgen de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken (autonomie)

Alle kinderen worden in hun ontwikkeling gevolgd door middel van periodeplannen, waarin de onderwijsbehoeften van de kinderen in kaart zijn gebracht. Door hierop zoveel mogelijk aan te sluiten, worden optimale leeropbrengsten gehaald. Daarbij werken we vanuit het concept van Meervoudige Intelligentie en gebruiken we werkvormen en denkgewoonten van Boeiend Onderwijs. Het gebruik van moderne (multi media) middelen is daarbij een belangrijk onderdeel.  We zetten dit in tijdens de verwerking, bij het automatiseren en het presenteren aan elkaar.  

"Prinses Ireneschool: de ideale omgeving voor prinsheerlijk leren."

Download de schoolgids

Contactgegevens

Kamperfoeliestraat 63
4461NK Goes

Telefoon:
0113-270493
Website:
www.ireneschoolgoes.nl
E-mailadres:
ireneschool@alberoscholen.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Ruud Sturm

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Albero, openbaar en christelijk basisonderwijs op de Bevelanden

Aantal scholen:
26
Aantal leerlingen:
3628
Website:
www.alberoscholen.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Oosterschelderegio


Foto-impressie