Scholenopdekaart

o.b.s. Het Slingertouw

o.b.s. Het Slingertouw

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

Het Slingertouw is een school voor openbaar primair onderwijs. Iedereen is er welkom. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. We schenken aandacht aan de verschillen tussen kinderen en hebben geen voorkeur voor één bepaalde richting en hebben aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet apart, maar samen. De openbare school leidt op tot begrip, tot respect voor de mening van anderen. Tot verdraagzaamheid. In de openbare school heeft elk kind en elke ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. Zo leren kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit.

Scholen op de kaart biedt u informatie over onze school en geeft u inzicht in het onderwijsconcept, de kwaliteit en resultaten van de school. De gegevens die hier getoond worden, zijn afkomstig van DUO, de onderwijsinspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Scholen op de kaart geeft u hiermee objectieve en betrouwbare informatie die u bijvoorbeeld kunt gebruiken bij de schoolkeuze voor uw kind(eren).

OBS Het Slingertouw valt onder Onderwijsnetwerk De Basis (www.debasisheerenveen.nl ), het overkoepelend bestuur van zeventien openbare basisscholen in de gemeente Heerenveen. Iedere school(locatie) heeft zijn eigen specifieke werksfeer en karakter. Circa 2560 kinderen bezoeken de scholen van De Basis en ontvangen onderwijs dat verzorgd wordt door circa 250 medewerkers. Onderwijsnetwerk De Basis werkt sinds 2016 samen met Onderwijsgroep Primus onder Ambion Holding. De holding heeft als doel om te verbinden, faciliteren en ontwikkelen. Meer informatie over Ambion vindt u op www.ambionholding.nl 

Download de schoolgids

Contactgegevens

Schoterplein 29
8448RP Heerenveen

Telefoon:
0513633140
Website:
www.obshetslingertouw.nl
E-mailadres:
keimpe.strikwerda@debasis.frl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Keimpe Strikwerda

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

St.Openbaar Primair Onderwijs De Basis

Aantal scholen:
17
Aantal leerlingen:
2526
Website:
www.debasisheerenveen.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101


Foto-impressie