Scholenopdekaart

School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

School voor Speciaal Basisonderwijs St Bernardus

Uitleg

Deze pagina toont informatie over de professionele organisaties waarmee de school op structurele wijze samenwerkt. Hiervoor zijn vooraf afspraken opgesteld of een samenwerkingsovereenkomst. De school laat zien hoe intensief de samenwerking is met de verschillende groepen ketenpartners.

Meer informatie over deze indicator vind je hier.