Scholenopdekaart

Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

Rooms Katholieke Basisschool De Horizon

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Rooms-katholiek

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Horizon. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Download de schoolgids

Contactgegevens

Grasbroekerweg 124
6412BH Heerlen

Telefoon:
0455720872
Website:
www.bs-dehorizon.nl
E-mailadres:
directie.horizon@innovo.nl

Volg deze school

Schooldirectie en -bestuur

Directeur

Max Mannheims

Stuur een e-mail

Schoolbestuur

Stichting INNOVO - Onderwijs op Maat

Aantal scholen:
44
Aantal leerlingen:
9211
Website:
www.innovo.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Heerlen e.o.


Foto-impressie