Scholenopdekaart

PC BS De Acker

PC BS De Acker

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.