Scholenopdekaart

Openbare Basisschool De Fuik

Openbare Basisschool De Fuik

Uitleg
Het onderzoek naar oudertevredenheid geeft aan hoe ouders een school ervaren en hoe tevreden ze zijn over de school.