Scholenopdekaart

Openbare Basisschool H M van Randwijk

Openbare Basisschool H M van Randwijk

Over deze school

Onderwijstype: Basisonderwijs
Denominatie: Openbaar

In deze algemene schoolgids van openbare basisschool Van Randwijk laten we u nader kennismaken met onze school. Een school waar we trts op zijn: Trots op onze leerlingen, trots op ons team en trots op de ontwikkelingen die wij als school de afgelopen vijf jaar hebben doorgemaakt. Naast het inhoud geven aan de “New Pedagogies for Deep learning” door het implementeren van het onderzoekend leren hebben we ons het afgelopen schooljaar gefocust op eigenaarschap en mindset. We zien de leerlingen werken aan eigen doelen. Zij voelen zich meer eigenaar van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. We zien leerkrachten die leerlingen laten ervaren dat ze invloed hebben op het proces én dat ze kunnen leren van eerdere ervaringen en fouten. Ik kan dit nog niet in plaats van ik kan dit niet. Wanneer je echt iets wilt bereiken en hier veel voor oefent, is alles te leren.   Uit de resultaten van het tevredenheidsonderzoeken 2018 en 2019  kunnen we concluderen dat ook de ouders en leerlingen tevreden zijn over de Van Randwijkschool.

Opvallende pluspunten

  • Op het onderdeel veiligheid en welbevinden geven de leerlingen de school een 9,5 ·        
  • De tevredenheid van ouders over de onderwijsontwikkelingen wordt weergegeven door een 8,5  

In deze gids vertellen wij u graag over onze missie, visie en ambities. Ook informeren wij u hoe we de ondersteuning voor onze leerlingen hebben ingericht en hoe wij de kwaliteit van ons onderwijs borgen. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de manier waarop we u informeren. De ze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR)

Naast deze algemene schoolgids ontvangen de ouders nog een jaarlijkse schoolgids met praktische informatie. Nieuwe ouders ontvangen daarnaast nog een informatieboekje over de groepen 1 en 2. 

Wij wensen u veel leesplezier, en mocht u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons!  

Anita Lammers, directeur Van Randwijkschool

Download de schoolgids

Contactgegevens

Gruttostraat 3
1452XH Ilpendam

Telefoon:
0204361817
Website:
www.vanrandwijkschool.nl
E-mailadres:
directie@vanrandwijkschool.nl

Schooldirectie en -bestuur

Schoolbestuur

Stg. Primair Openbaar Onderw. in de Regio Waterland/Oostzaan

Aantal scholen:
23
Aantal leerlingen:
4169
Website:
www.opspoor.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Waterland Primair Onderwijs